Čo hovorí veda o menštruačnom kalíšku?

Vo Francúzsku podlľa štúdie z roku 2022 iba 4,4% žien používa niektorú z ekologických menštruačných pomôcok (menštruačné nohavičky, kalíšok alebo prateľné vložky).

Ak si nie ste istá, či je menštruačný kalíšok naozaj bezpečný, asi by ste sa radi opýtali gynekológa, čo si o tom myslí. Ale ste si istá, že Vám naozaj odpovie podľa poznatkov vedy a nebude svoje domnienky a predsudky vydávať za vedu? V lete 2022 vyšla štúdia z Johannesburgu v Juhoafrickej republike, kde zisťovali názory študentov medicíny na menštruačný kalíšok. Z oslovených 215 študentov odpovedalo iba 178 a z nich iba necelých 59% študentiek a študentov malo aspoň základné informácie o tom, čo je menštruačný kalíšok. Študentky vedeli o kalíšku 7-krát viac ako študenti.

Práve preto sme urobili prehľad štúdií, ktoré sa na túto tému urobili za posledných pár rokov. Vychádzajú z databázy PubMed a ak hľadáte odpovede z medicíny založenej na dôkazoch, toto Vás určite presvedčí.

Podľa systematického prehľadu z roku 2020 sa javí byť menštruačný kalíšok pohodlná, bezpečná a efektívna pomôcka dámskej hygieny a rovnako to vyhodnotili autori tejto štúdie z roku 2019:

Menštruačné kalíšky sú buď rovnako spoľahlivé, alebo spoľahlivejšie pri pretečení ako klasické vložky či tampóny. Až 73% žien, ktoré sa zúčastnili 13-tich štúdií zameraných na adaptáciu na kalíšok po predchádzajúcom používaní vložiek a tampónov, sa rozhodlo používať kalíšok aj naďalej. Do vytvorenia prehľadu bolo celosvetovo vedecky zdokumentovaných: 5 žien, ktoré hlásili silnú bolesť alebo vaginálne poranenia, 6 hlásení alergií alebo vyrážok, 9 problémov s močovými cestami a 5 prípadov syndrómu toxického šoku (TSS) po použití menštruačného kalíška. Odborná pomoc na pomoc pri odstránení menštruačného kalíška bola hlásená u 2 používateliek vaginálneho kalíška. Štúdia robila prehľad medzi štúdiami, ktoré zahŕňali 3319 respondentiek. Keďže komplikácie sú zriedkavé, treba brať do úvahy to, že práve tieto problémy sú hlásené a ďalše tisíce žien bez problémov do štúdií nie sú zahrnuté.

Použitie kalíška by ste mali zvážiť, ak používate vnútromaternicové teliesko. Pretože sa zdá, že jeho vypudenie môže súvisieť s použitím kalíška. Ako však vravia autori štúdie z februára 2023: "Menštruačný kalíšok je bezpečný, cenovo výhodný a ekologický menštruačný výrobok."..."Existuje možná súvislosť medzi používaním menštruačného kalíška a zvýšeným rizikom vylúčenia vnútromaternicového telieska a táto informácia by sa mala pacientkam oznámiť. Dôkazov je však málo a sú potrebné vysokokvalitné randomizované kontrolované štúdie, ktoré by sa zaoberali týmto rizikom a vplyvom faktorov, ako je vek, technika odstránenia menštruačného kalíška, anatómia panvy, typ IUD a opatrenia, ako je skrátenie šnúrok IUD alebo odloženie používania menštruačného kalíška na určitý čas po zavedení."

 

menštruačn kalíšok názor gynekológa

 

Kalíšok treba správne ošetrovať, aby ste minimalizovali šancu na infekciu bakériou Staphylococcus aureus, ktorá spôsobuje TSS.

Základom je umyť si tesne pred manipuláciou ruky mydlom po dobu aspoň 30s. Myslite na to, že aj na kľučkách WC môžu byť baktérie, ktoré si môžete zaviezť manipuláciou do pošvy. Kalíšok môžete ale nemusíte pred opätovným zavedením opláchnuť vodou. Na dezinfekciu rúk môžete použiť aj dezinfekčné obrúsky priamo na WC.

Ale určite musíte kalíšku venovať pozornosť po skončení menštruácie.

Podľa štúdie by ste mali kalíšok pred zavedením do pošvy opláchnuť studenou vodou (aspoň 30s) a následne ponoriť do vriacej vody po dobu 5 minút. Opláchnutie kalíška studenou vodou s mydlom zredukuje množstvo baktérií, ale nie dostatočne a mydlo môže dráždiť vaginálnu sliznicu.

Keď vyberiete pohárik po skončení menštruácie, vypláchnite ho a prevarte. Rovnako by ste ho mali prevariť tesne pred zavedením na začiatku ďalšej menštruácie.