Ochrana osobných údajov

Záleží nám na Vašej dôvere, a preto údaje, ktoré poskytnete pri registrácii, sú u nás v bezpečí.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Môžete si byť istí, že:

 - osobné údaje neposkytujeme za žiadnych okolností tretej osobe,

 - všetky údaje, ktoré poskytnete, slúžia iba pre našu potrebu a použijeme ju na skvalitnenie našich služieb,

 - neposielame nevyžiadanú poštu, pokiaľ s tým nesúhlasíte,

 - Vaše údaje vymažeme zo systému, ak nás o to požiadate mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotýčnú osobu vopred. Rovnako ak niekto poskytne Vaše údaje nám, musí Vás o tom dopredu informovať.

Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov. Registračné číslo na Úrade pre ochranu osobných údajov: 201414084

 

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť

mkn s.r.o., Hudecova 3744/1A 841 04 Bratislava,
IČO: 46844228,
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu BA 1, odd. SRO, vL. č 84389/B,

prevádzkovateľ  internetového obchodu Príjemnéveci.sk, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť mkn s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu v oblasti ochrany osobných údajov Ing. Miroslava Knapa, e-mail: info@prijemneveci.sk tel.: 0908 219 992

2. Spracovávanie osobných údajov na jednotlivé účely:

     A) Nákup tovaru v internetovom obchode, spracovanie a doručenie objednávky, vybavenie reklamácií

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva na účely vybavenia objednávky zadanej v internetovom obchode Príjemnéveci.sk ( spracovanie objednávky a jej doručenie), tieto osobné údaje:

            Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania prostriedkov na účet mkn s.r.o.)

Na vybavenie reklamácií ešte okrem údajov vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri vybavení reklamácie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Nariadenie o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Spracúvanie údajov spoločnosťou mkn s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné prepravné spoločnosti:

 Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS), Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD), Pri letisku 5, 821 04 Bratislava

 Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

 Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 (objednávky s doručením do ČR)

 PPL CZ s.r.o., Františka a Anny Ryšových 1168/21, 721 00 Ostrava (objednávky s doručením do ČR)

 Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (objednávky s doručením do ČR)

 

Orgány finančnej správy,  daňoví audítori ako sprostredkovatelia a správcovia, pokiaľ je to nevyhnutné na zabezpečenie zákonných povinností firmy mkn s.r.o.

     B) Registrácia zákaznika

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva pri registrácii zákazníka tieto údaje:

            Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa a história objednávok

Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:

 mkn s.r.o., Hudecova 3744/1A 841 04 Bratislava,
 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v internetovom obchode.

     C) Služba „Informujte ma, keď bude k dispozícii“

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva na účely informovania zákazníkov o opätovnom naskladnení tovaru tieto údaje:

              meno, priezvisko, e-mail, žiadaný tovar,

Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:

 mkn s.r.o., Hudecova 3744/1A 841 04 Bratislava,

Osobné údaje sú spracúvane počas trvania žiadosti o informáciu (kým nebude odoslaný email s informáciou, že žiadaný tovar je skladom).

     D) Informovanie o novinkách – newsletter

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom rozposielania informačných mailov tieto osobné údaje:

            e-mail

Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:

 mkn s.r.o., Hudecova 3744/1A 841 04 Bratislava,

 ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00 - služba na hromadné rozposielanie emalov

Osobné údaje sú spracúvané počas doby platnosti povolenia dostávať newsletter od obchodu Príjemnéveci.sk. 

 

     E) Poskytovanie podpory zákazníkom

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva na účely poskytovania podpory zákazníkom prostredníctvom chatu, emailu a telefonického kontaktu nasledujúce osobné údaje:

            meno, priezvisko, telefónne číslo, email,

Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:

 mkn s.r.o., Hudecova 3744/1A 841 04 Bratislava,
 

Osobné údaje sú spracúvane počas doby, kým sa poskytuje podpora zákazníkovi.

      F) Plnenie zákonných povinností spoločnosti mkn s.r.o.

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva údaje uvedené v bodoch A) až E) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti mkn s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú v tomto prípade

 orgány štátnej správy, daňoví audítori, súdy a účtovná spoločnosť

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným daňovým predpisom.

     G) Zasielanie dotazníka spokojnosti

Spoločnosť mkn s.r.o. spracúva nasledujúce údaje na účely zisťovania spokojnosti zákazníkov a recenzií: meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare

Príjemcom osobných údajov je

  Heureka 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným daňovým predpisom.

3. Cookies

Náš obchod využíva tzv. cookies – sú to krátke textové súbory, ktorá naša stránka odosiela do prehliadača. Pomáhajú nám lepšie pochopiť správanie našich zákazníkov a ich preferencie. Ako používateľ môžete zakázať alebo obmedziť používanie cookies vo svojom prehliadači.

Rovnako využívame aj službu Google Analytics od Google, Inc. Informácie vygenerováné do súboru Cookies (vrátane Vašej IP adresy) budú zaslané spoločnosti Google, kde budú následne spracovávané anonymne, pretože Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google neodosielame žiadne iné osobné údaje ako je email, meno a priezvisko, adresa  a pod.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

Google Chrome: https://support.google.com/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

Opera: help.opera.com

Safari: https://support.apple.com/

Viac informácii k súborom cookies nájdete na: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať podnet na Úrad  na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že bola priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR.

Dotknutá osoba má právo:

  Požadovať prístup k osobným údajom

  Požadovať opravu osobných údajov

  Na vymazanie osobných údajov

   Na obmedzenie spracovania osobných údajov

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

  Zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

  Zaslaním mailu na info@prijemneveci.sk

  Telefonicky na telefónnom čísle 0908 219 992