Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, nápady alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.

Telefón:

+421 918 271 656 

+421 908 219 992 

+421 948 454 767 

 

e-mail:

infozav inacprijemneveci.sk

 

Korešpondenčná adresa, reklamácie a osobné odbery:

mkn s.r.o
Nová Bošáca 703
913 08 Nová Bošáca 

 

Fakturačná adresa (neposielať poštu), osobný odber nie je možný:

mkn s.r.o.
Hudecova 3744/1A
841 04 Bratislava 
Slovensko

 

Ostatné údaje:

IČO: 46844228

DIČ: 2023604880

IČ DPH: SK2023604880

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vL. č 84389/B

 

Platba:

Fio banka a.s.

IBAN v EUR: SK10 8330 0000 0028 0052 6683

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Názov účtu: mkn s.r.o.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.:   02/ 58 272 172
             02/ 58 272 104 

fax č.:   02/ 58 272 170 

e-mail:   ba@soi.sk