Udržateľný e-shop

Od začiatku fungovania nášho obchodu sa snažíme o to, aby boli spokojní nielen zákazníci, ale aj naši zamestnanci a hlavne príroda. Práve preto sme radi, že sme aj my získali certifikát Udržateľný e-shop.

udrzatelny eshop

Čo to znamená? 

  • že máme zodpovedný prístup k životnému prostrediu - od balenia produktov do recyklovaných či obnoviteľných materiálov cez klimaticky neutrálnu dopravu až po úsporu energií a vody.
  • že sa staráme o zamestnancov - poskytujeme im dôstojnú mzdu, dni voľna navyše, zaujímame sa o ich názory a dohliadame na rodovo rovnocenné ohodnotenie
  • že máme prehľad o dodávateľoch a tovaroch, ktoré predávame a uprednostňujeme miestne výrobné firmy
  • že máme zodpovedný prístup k zákazníkom - poskytujeme im transparentné informácie a máme nastavené interné procesy na ochranu osobných údajov
  • transparentne riadime spoločnosť - nepodieľame sa na korupčných praktikách, transparentne poskytujeme informácie o našej činnosti
  • podporujeme komunitu - záleží nam na našej obci aj krajine a podieľame sa na dobrovoľníckej činnosti a vzdelávanní 

 

Viac o iniciatíve Udržateľný e-shop sa dozviete na https://www.udrzatelnyeshop.sk/.

Ďakujeme Vám, že nám umožňujete rásť.