RSS

Blog príspevky z '2017' 'január'

9 dôvodov na odmietnutie jednorázových plastov

9 tipov pre život bez plastov

Plastic China

Viete, čo sa deje z plastami, ktoré vyseparujete zo svojho odpadu?

Čína je dnes najväčší importér plastov. Ale podmienky na ich spracovanie sú desivé...

Jediný udržateľný spôsob na narábanie s plastami je, že minimalizujeme ich používanie - nahradíme plastové obaly opakovateľne použiteľnými - z bavlny, skla, nerezovej ocele...