Egmont Toys

V roku 1994 začal Egmont Le Compte pracovať ako agent výrobcov hračiek pod menom Egmont Toys.

V roku 1997 začali vyvíjať aj vlastné produkty a od vtedy je snahou firmy prinášať kvalitné originálne hračky pre deti z vlastnej návrhárskej dielne. Množstvo hračiek je vyrábaných v Európe. Dôraz je kladený na edukačný charakter hračiek - hračky rozvíjajú zmysly detí, ich predstavivosť, kreativitu a fantáziu, samoobslužné zručnosti. 

Firma si zakladá na ekológii výroby - snaží sa vyhnúť leteckej preprave tovaru, recykluje kartónové obaly, používa vo veľkej miere ekologicky priateľné materiály.

Celý sortiment hračiek môžete vidieť na stránke http://www.egmonttoys.com